Theorieen motorische ontwikkeling Essay Example
Theorieen motorische ontwikkeling Essay Example

Theorieen motorische ontwikkeling Essay Example

Available Only on StudyHippo
 • Pages: 15 (3936 words)
 • Published: August 11, 2017
 • Type: Essay
View Entire Sample
Text preview

Inleiding

Motoriek is heel ruim gezegd, de beweeglijkheid van het lichaam. Om Te weten wat er onder de motorische ontwikkeling wordt verstaan zullen wij ons in dot hoofdstuk gaan verdiepen.

In dot hoofdstuk worden verschillende theorie & A ; euml ; n over de ontwikkeling new wave het bewegen en de motorische ontwikkeling beschreven. Enig inzicht in de achtergrond van de motorische ontwikkeling kan ons weer een stapje verder helpen bij het beter observeren en begrijpen new wave kinderen dice zich anders of trager ontwikkelen dan Hun leeftijdsgenootjes. De observaties bespreken wij later in hoofdstuk 7 en 8. Hier wordt duidelijk hoe je ALSs leerkracht kunt observeren Hopelijk leidt dot inzicht tot betere antwoorden op het gedrag new wave deze kinderen, kortom tot beter onderwijs.Daarnaast wordt de globale motorische ontwikkeling new wave het jongere sort en het oudere sort beschreven.

Wat betekent 'mot

...

oriek ' ?

De motoriek heeft betrekking op de bewegingen die het lichaam maakt ; zoals arm nut beenbewegingen. De motoriek bestaat uit een nauwe samenwerking tussen hersenen, spieren en ledematen. Het evenwicht, de ogen, de oren enhet autonome zenuwstelsel zijn Er bij betrokken. De grove motoriek wordt ALSs eerst ontwikkeld. Grijpen, rollen, zitten, kruipen, staan, lopen, klimmen en fietsen zijn de bekende ontwikkelingsfasen. Iedere fase new wave motorische ontwikkeling new wave een sort is noodzakelijk voor het latere functioneren.De hersenen worden door de motorische ontwikkeling op een bepaalde manier geactiveerd. De hersenen intregeren de motorische handelingen, ook wel automatiseren genoemd. Als dot automatiseren niet ontwikkelt zal een sort altijd de aandacht moeten houden bij de activiteit. Het sort kan dan niet twee dingen tegelijkertijd doen, zoals: fietsen en op het verkeer letten, lopen en praten.Deze sensorisch

View entire sample
Join StudyHippo to see entire essay

integratie en de automatisering new wave bewegingen zijn belangrijk om goed Te kunnen functioneren.

We kennen dainty verschillende soorten ontwikkelingen in de motoriek namelijk ; de grove motoriek en de fijne motoriek. De grove motoriek zijn alle grote bewegingen dice je maakt met je lichaam zoals fietsen, zwaaien of lopen. Bij de fijne motoriek hebben we het over de kleine bewegingen dice je bijvoorbeeld met je manus of vingers maakt zoals ; schrijven of tekenen. Een voorbeeld van de grove motoriek wanneer deze niet goed ontwikkeld is zou kunnen zijn digital audiotape je vaak omvalt of tegen obstakels oploopt, bij de fijne motoriek zou het kunnen zijn dat je moeite hebt om dingen Te kunnen oprapen. We kunnen dus wel zeggen digital audiotape alleen met een goede motoriekje gecontroleerde bewegingen kunt maken.

( hypertext transfer protocol: //www.motoriekoefeningen.mysites.nl/mypages/motoriekoefeningen/107693.html )

Het verloop new wave motorische ontwikkeling van het sort

Het verloop new wave de motorische ontwikkeling begint tijdens het eerste levensjaar, daarom wordt in deze paragraaf naast de ontwikkeling new wave het schoolkind ook de ontwikkeling van babe 's peuters en kleuters besproken. Hierna wordt door middel new wave een overzicht, duidelijk welke ontwikkelingen een sort doormaakt per levensjaar.

Tijdens het eerste levensjaar new wave een sort gebeurt Er veel op motorisch gebied. Een pasgeboren babe doet veel vanuit reflexen. Zo heeft hij een sterke grijpreflex en een zuigreflex. Al snel gaat het sort bewuster grijpen, draaien, weer subsequently gaat het zitten, etc. In eerste instantie gebeurt dot vanuit een aangeboren drang. Als voorbeeld nemen we het rollen. Eerst rolt een sort vanuit een innerlijke drang. Soms is dit helemaal niet handig, ALSs bijvoorbeeld de nek nog niet zo getraind is, en

hij dus steeds met zijn neus op het boxkleed ligt. Terug rollen leert een sort pas wat subsequently, ook heel lastig ALSs je moe wordt new wave je hoofd alsmaar omhoog houden. Naarmate het sort vaker rolt, wordt het sort Er steeds behendiger in. Het sort ontdekt digital audiotape het dan ergens dichterbij komt. Weer subsequently leert een babe digital audiotape hij dus al rollend ergens naar toe kan gaan, digital audiotape hij dus het rollen zelf in kan zetten ALSs hij bijvoorbeeld een speeltje wil hebben dat net buiten handbereik ligt. Het karakter new wave het sort heeft grote invloed op het pacing new wave zijn ontwikkeling. Het east northeast sort is banger cq voorzichtiger uitgevallen dan het andere sort. Gelukkig gaat ieder sort uiteindelijk toch draaien of lopen.

Dreumesen en peuters zijn dol op helpen bij huishoudelijke taken. Afwassen, schoonmaken, vegen, opruimen. Als ze willen, mogen ze helpen. Slepen met de stoeltjes, het fornuisje en het poppenbedje. Hierdoor wordt de motorische ontwikkeling op allerlei manieren gestimuleerd. De fijne motoriek door puzzelen, kleien, tekenen, schilderen, plakken, bellen blazen etc. De grove motoriek door verkleden, met z'n Allen stoeien op de matras, buiten spelen in de zandbak, fietsen, rennen, etc. Buiten spelen biedt hierbij vele mogelijkheden. Het leren inschatten new wave gevaar leren kinderen pas rond de leeftijd van vier jaar. Tot die tijd kunnen ze meestal niet voldoende inschatten wat ze wel en niet kunnen. Peuters hebben de drang in zich om Te klimmen. Zij kijken anders tegen de wereld aan dan volwassenen. Als zij een bank zien, daagt digital audiotape uit tot klimmen, en hetzelfde geldt voor een vensterbank, een biels en een tuinstoel.

De spierkracht neemt in een jaar tijd enorm toe. Bij het schoolgaande sort wordt de motoriek steeds verfijnder en verder uitgewerkt. De kinderen oefenen al snel hun jas dicht maken, Hun veters strikken, tanden poetsen, huppelen, `` klimrekkeren '' , steppen enz. Door knutselen en spelen met Lego en andere bouwmaterialen wordt de fijne motoriek geoefend. Door timmeren leer je je krachten te bundelen en Te gebruiken. Door de vele oefening in de motoriek kunnen de kinderen veel beter Hun handen afzonderlijk new wave elkaar gebruik. De kinderen gaan steeds netter schrijven en gaan hiermee ontdekken. Zo zie je aan het eind van de basisschool periode steeds meer verschillende vormen in handschriften. Daarnaast neemt het uithoudingsvermogen toe doordat kinderen continu in beweging is. Hierdoor wordt ook de motorische ontwikkeling steeds nauwkeuriger, kinderen maken tijdens hun beweging, fijnere en kleinere bewegingen. Doordat de oudere basisschool kinderen erg competief zijn in sportactiviteiten leren de kinderen steeds meer te ontdekken. Ook dot is bitty positief voor Hun motorische ontwikkeling, omdat zij bewegingen maken waarbij de motoriek centraal staat, zoals voetbal, klimmen etc.

Concreet overzicht motorische ontwikkeling tot 12 jaar

0 tot 4 jaar ; Zelf bij babe 's zie je Al heel snel dat er een motorische ontwikkeling plaats vindt. Wanneer babe 's geboren worden zullen zij Al snel knipperen met hun ogen en zuigen zij direct. Wanneer de babe 's wat ouder zijn zullen zij objecten gaan volgen met de ogen, dot voorwerp moet echter wel groot zijn. Rond 8 maanden leren de babe 's met Hun handen Te klappen en worden de oogbewegingen nauwkeuriger. De babe 's kunnen dan een klein voorwerp met hun ogen volgen. Vanaf 1

jaar gaan de kinderen o.a. zitten, kruipen, oppakken en stapelen. De motorische ontwikkeling wordt steeds verder ontwikkeld. Om deze ontwikkeling mogelijk Te kunnen maken groeit het lichaam gelijdelijk en neem de spierkracht toe. Vanaf 2 jaar kunnen de kinderen al wat tekenen zoals een herkenbaar menselijk figuur. Vanaf 3 jaar ontwikkelen de kinderen hun motoriek ook door middel new wave bewegingesspelletjes, door bijvoorbeeld Te schommelen, springen, ballen en/of stoeien. ( http: //mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/26174-motorische-ontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html )

4 tot 6 jaar ; De motoriek wordt steeds beter bij de jonge kleuter. De jonge kleuter krijgt meer controle over de bewegingen die hij maakt. De pols en de vingers maken steeds meer nauwkeurige bewegingen. Jonge kinderen hebben een de drang om Te spelen en Te bewegen, om dot Te kunnen doen hebben zij ruimte nodig zoals bij heated spel ; hinkelen of op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n been staan. De fijne motoriek verbeterd, en de jonge kinderen leren allerlei oefeningen om de fijne motoriek Te stimuleren zoals binnen de lijntjes kleuren en de knopen dicht maken. Maar ook de grove motoriek wordt steeds beter, het sort kan nu beter met een bal overweg en valt niet meer of minder tijdens heated rennen. Rond 5 jaar kunnen de kinderen al hun potlood huge houden en worden de eerste letters en woorden geschreven. Vanaf 6 jaar is heated evenwichtsgevoel voortdurend in ontwikkeling nut leert het sort bijvoorbeeld touwspringen. ( http: //mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/26174-motorische-ontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html )

6 tot 9 jaar ; Vanaf 6 tot 9 jaar wordt de motoriek, de evenwicht en de co & A ; ouml ; rdinatie beter. Dee handen kunnen nu afzonderlijk new wave elkaar worden gebruikt.

Doordat de kinderen zoveel bewegen wordt de fijne motoriek nauwkeuriger en de uithoudingsvermogen en behendigheid nemen toe. ( zie scheme motorische vaardigheidslijnen Bijlage 1 )

9 tot 12 jaar ; Vanaf 9 tot 12 jaar is het carbon monoxide & A ; ouml ; rdinatievermogen goed en het uithoudingsvermogen is groter. Dit betekent dus digital audiotape ze langer dingen vol kunnen houden. Daarnaast leren de kinderen onderscheid Te maken tussen kinderen onderling ; heated east northeast sort kan meer dan het andere sort. Hierdoor onstaat Er een competitie-element nut krijgen de kinderen belangstelling voor athletics en wedstrijden. De kinderen koppelen de vaardigheden aan dat de sociale position ; zo vinden zij bijvoorbeeld digital audiotape behendige kinderen populairder zijn. ( zie scheme motorische vaardigheidslijnen Bijlage 1 )

Theorie & A ; euml ; n motorische ontwikkeling

Over de motorische ontwikkeling zijn veel verschillende theori & A ; euml ; n. Om een goed beeld Te krijgen op de motorische ontwikkeling hebben wij de 3 bekendste uitgelicht, namelijk ;

 1. Het ( neurologisch ) ontwikkelingsmodel new wave Mesker ( hfst 1.5 )
 2. De senso-motorische ontwikkeling new wave Ayres ( hfst 1.6 )
 3. De ontwikkelingslijnen new wave Gesel ( hfst 1.7 )

In de volgende paragrafen worden de hierboven genoemde 3 theori & A ; euml ; n toegelicht, waarna wij een conclusie zullen trekken over welke theorie of theorie & A ; euml ; n het meest bruikbaar is/zijn voor ons onderzoek en dan met name voor het Te ontwikkelen beroepsproduct ; Uitgangspunt blijft hierbij onze onderzoeksvraag ; Hoe kan de motorische achterstand van kinderen met schrijfproblemen op de Dialoog worden verkleind?

Het neurologische ontwikkelingsmodel new wave Mesker

Mesker gelooft in de relatie tussen de lichamelijke ontwikkeling

en de hersenen. Als het zenuwstelsel rijpt verandert ook het bewegingsapparaat. Mesker heeft meerdere dingen uitgevonden onder andere:

 • rechtopstaand schoolbordje
 • psycho-dominantiebord

Een sort maakt met beide handen patronen op het bord, veelal ritmisch en met ondersteuning met klanken of woorden ( schrijfdans ) . Dit wordt veel gebruikt door remedial instructors om gelijktijdige bewegingen met de linker- en de rechterhand/kant bij kinderen te verbeteren.

Het wordt ook gebruikt bij handschrift verbetering en ALSs remedie bij dyslexie.

Hieronder worden de 4 verschillende fasen van Mesker beschreven. Het is handig voor leerkrachten om deze Te herkennen. Het geeft een leerkracht de mogelijkheid om te kunnen zien hoe de motorische ontwikkeling new wave kinderen loopt, zodat work forces meer begrip krijgt over achterstanden in de totale ontwikkeling new wave het sort.

De antagonistische ( tegengestelde ) fase of slurffase ( tot 4 jaar ) In de eerste fase van de motorische ontwikkeling verlopen de meeste bewegingen via een links-rechtsantagonisme. Dit houdt in digital audiotape de spierwerking in de ene lichaamhelft antagonistisch is aan die new wave de andere helft. Het werkt dus tegenovergesteld. Als de ene manus ontspant, spant de andere Kant. Als een manus knijpt, spreidt de andere manus zich. Deze tegenbewegingen worden `` synkinesie & A ; euml ; n '' ( tegenbewegingen ) genoemd en zijn dwangmatig. Een impuls in de linkerhersenhelft wordt automatisch doorgegeven ALSs tegenbeweging in de rechter hersenhelft.

Slurfbeweging/slurfmotoriek

Afgeleid new wave de slurf van een olifant. Ook wel actie-reactie bewegingen genoemd. In deze fasen zijn twee typen bewegingen. Kinderen leren tegenovergestelde ( antogonistische ) bewegingen Te maken, bijvoorbeeld trappelen. Ook laten kinderen in deze fase tegenbewegingen ( synkinesie & A ; euml ; n ) zien, zo zal een

babe van 6 maanden een vuist maken, terwijl hij zijn andere manus strekt.

Voorbeelden new wave deze fase:

 • ontwikkeling new wave trappelen,
 • kruipen,
 • lopen

Opvallend is dat veel kinderen die niet hebben gekropen motorische problemen hebben.

de symmetrische fase of motorische fase ( 4 - 6 jaar )

Deze fase houdt in digital audiotape de hersens- nuts lichaamsactiviteiten in deze fasen links en rechts identiek zijn, symmetrisch. Ook in deze fase zijn 2 soorten bewegingen. Een sort leert in deze fase veel symmetrische bewegingen. Deze bewegingen zijn identiek ( gespiegeld ) in de linker- nut rechter lichaamshelft en/of identiek in heated boven- nut onderlichaam.

Voorbeelden new wave deze fase:

 • met dainty benen tegelijk springen,
 • maken new wave een rechte koprol ( 3,5 jaar )
 • met dainty handen een bal vangen.
 • recht zitten, staan

Aan de andere Kant is heated nog niet goed mogelijk om een lichaamshelft Te bewegen zonder digital audiotape de andere ( dwangmatig ) meebeweegt. Ook deze meebewegingen worden synkinesie & A ; euml ; n genoemd. Synkinesie & A ; euml ; n worden ook wel neurologische associaties genoemd.

Bijvoorbeeld: ALSs een sort op zijn hakken loopt, doen zijn polsen en armen mee ; decease gaan buigen ( synkinesie & A ; euml ; n onder/boven )

Als een sort de symmetrische fase goed heeft doorlopen dan:

 • laat het sort geen onnodige symmetrische bewegingen zien
 • beheerst heated sort de essenti & A ; euml ; le symmetrische bewegingsvormen

Ook volwassen laten meebewegingen zien en/of nieuwe bewegingen. Het gaat bij kinderen om heated laten zien van mee-bewegingen bij alledaagse, eenvoudige bewegingen.

Lateralisatie fase ( 7 jaar )

Dit is de fase waarin Er verschillen ontstaan tussen de linker- en rechter hersenhelft en daardoor in de linker- nut rechterlichaamshelft. Er is een aansturing vanuit

het hersenhelft zonder digital audiotape de ander meedoet. Hierdoor is heated mogelijk verschillende bewegingen new wave de verschillende lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar Te laten plaatsvinden.

Gekoppelde of associeerde bewegingen vinden plaats in de antagonistische en de symmetrische fase. Losgekoppelde of gedissocieerde bewegen worden mogelijk in de lateralisatie fase. Dissociatie: het tegenovergestelde new wave associatie, betekent letterlijk: loskoppelen.

Voorbeelden new wave dissociatieve bewegingen:

De schoolslag wordt mogelijk, Armen en benen maken na elkaar een andere beweging.

Touwtje springen wordt mogelijk ; draaien en springen tegelijk.

In de lateralisatie ontwikkelt een lichaamshelft zich meer doelgericht. De andere lichaamshelft werkt meer ondersteunend. Dit kan work forces zien bij de handen en voeten.

De schrijfhand en de steunhand en het schietbeen en steunbeen.

Lateralisatie is geen ontwikkeling tot eenhandigheid, maar een ontwikkeling tot een consequente taakverdeling en samenwerking in tweehandigheid.

dominantie ; einde lateralisatie fase ( 7-8 jaar )

Deze fase is heated eindproduct new wave de neurologische motorische ontwikking. De mogelijk bestaat om verschillende lichaamsdelen te laten samenwerken nut Er is geen sprake new wave dwangmatig neurologische synkinisieen ( bepaalde lichaamsdelen werken niet meer automatisch en symmetrisch mee ) bij veel gebruikte dagelijkse bewegingen.

Voorbeelden:

Het schoppen tegen een bal: Het standbeen moet het lichaam in balans houden terwijl het schopbeen half gebogen in beweging vaart maakt om tegen de bal Te schieten.

Het schrijven: Een voorkeurshand, waarbij tegelijkertijd meerdere motorische handelingen plaatsvinden. ( de schrijfbewegingen vanuit het soepele polsgewricht worden gemaakt met voldoende steun vanuit het lichaam en met stabiele houding. )

Voor de gehele paragraaf ;

Zorg voor beweging, W. new wave Gelder, M. Berg ( 1999 ) . Heeswijk-Dinther: Esstede ( blz.24-32 )

Schrijven met zorg, A. van Vledder en E. van Dijk ( 2000 ) . Baarn: Hemoglobin Uitgevers

( blz. 95-98 )

Schrijven ALSs een oefenvak, Handboek voor didactiek en praktijk, Drs.A. new wave Engen.

( 7e druk 1998 ) . Vries: Van Engen BV. ( blz. 30-38 )

Het neurologische ontwikkelingsmodel new wave Ayres

Theorie & A ; euml ; n motorische ontwikkeling.

Enig inzicht in de achtergrond van de motorische ontwikkeling kan work forces weer een stapje verder helpen bij het beter observeren en begrijpen new wave kinderen dice zich anders of trager ontwikkelen dan Hun leeftijdgenootjes. Hopelijk leidt dot inzicht tot betere antwoorden op het gedrag new wave deze kinderen, kortom tot beter onderwijs.

De sensomotorische ontwikkeling new wave Ayres

Motoriek heeft te maken met bewegen. Het woord ?senso? is veel minder bekend.

Het woord ?senso? verwijst naar de zintuigen. Een vertaling new wave sensomotorische ontwikkeling zou kunnen zijn:

 • De ontwikkeling new wave de samenwerking new wave de zintuigen en motoriek.
 • De ontwikkeling new wave de interactie tussen zintuigen en bewegingsapparaat.

Van belang bij de sensomotorische ontwikkeling is de sensorische integratie: een samenwerking tussen de zintuigen en de motoriek. Bijvoorbeeld:

Oorzaak - gevolg: ALSs iemand zijn manus op een hete plaat legt dan trekt hij zijn manus weg.

Actie- reactie: ALSs iemand op zijn schouder wordt getikt dan kijkt hij om, zonder na te denken waar de prikkel vandaan komt.

Ayres onderscheidt 5 zintuigelijke systemen:

 • Het auditieve systeem: horen.
 • Het vestibulaire systeem: dot systeem zorg dat work forces in evenwicht blijft en niet omvalt.
 • Het visuele systeem: zien.
 • Het proprioceptieve: geeft informatie door vanuit spieren en gewrichten en geeft work forces daarmee informatie over de houding en positie van lichaamsdelen. Via dot systeem voel work forces hoe hard/zacht, groot/klein work forces moet bewegen.
 • Het tactiele systeem: ( de tastzin ) geeft informatie over allerlei aanrakingen new wave de huid.

Een goed proprioceptief en het tactiel systeem zorgen voor bewegingsgevoel: balgevoel, mooie gestileerde bewegingen, kleine bewegingen, etc.

Als verwerkingsprobleem van de informatie van de verschillende zintuigen noemt Ayres met name heated over- of ondergevoeligheid new wave een systeem. Hier volgen 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Een vestibulaire overgevoelig sort zal bijvoorbeeld snel duizelig zijn. Bij een koprol of in een attractie op de kermis, vaak ook misselijk in de car. Het systeem raakt snel overprikkeld. Veel new wave deze kinderen worden voorzichtig. Als het vestibulaire systeem ondergevoelig is, is voor een sort niets te gek. Hij kent zijn Eigen grenzen niet. Botst snel, loopt in de rij tegen andere kinderen op, is vaak overmoedig. Een sort wijzen op zijn gedrag met ALSs bedoeling digital audiotape dot gedrag veranderd, heeft zelden het gewenste consequence. De kans is groot digital audiotape deze goedbedoelde aanwijzingen 10 koste gaan new wave het gevoel new wave Eigen waarde new wave het sort.

Voorbeeld 2:

Tactiel overgevoelige kinderen houden niet new wave vieze handen en bijvoorbeeld new wave stukjes of brokjes in het eten en -in utmost gevallen- zelf niet new wave kleren aan hun lijf.

Het neurologische ontwikkelingsmodel new wave Gesell

De ontwikkelingslijnen new wave Gesell

Gesell beschreef ALSs eerste een systematiek in de ontwikkeling new wave het sort. Hij onderscheidt de volgende ontwikkelingsvelden:

 • Adaptatie: toepassing new wave de motoriek in het dagelijkse leven en spel.
 • Klein motorische ontwikkeling: ontwikkeling new wave kijken tot grijpen nut manipuleren.
 • Grootmotorische ontwikkeling: ontwikkeling new wave hoofdbalans tot lopen.
 • Spraak- nut taalontwikkeling: ontwikkeling new wave communicatieve vaardigheden.

Deze velden zijn Al aanwezig voor de geboorte. De ontwikkeling wordt vastgelegd en normatieve ontwikkelingsschalen. Genoemd de 'key ages ' oftewel sleutelleeftijden, de momenten waarop een mijlpaal wordt bereikt in de

ontwikkeling. Adaptatie is heated belangrijkste ontwikkelingsveld. Het sort leert door zijn adaptieve gedrag analyseren, integreren en relaties herkennen. Gesell beschouwde adaptatie ALSs de voorloper van de ( latere ) intelligentie, waarbij eerdere opgedane ervaringen gebruikt worden bij het oplossen van problemen.

De vier ontwikkelingslijnen van Gesell met betrekking tot de motorische ontwikkeling:

 1. De ontwikkeling new wave kop naar voet ( evenwicht )
 2. Een sort dat net geboren is kan op een gegeven minute zijn hoofd rechtop of omhoog ( balanceren ) houden. Daarna gaat het, ALSs het ongeveer 6 maanden is, zitten ( evenwicht in hoofd en runaway ) , vervolgens kruipen ( evenwicht in schouders en heupen ) en tenslotte staan ( evenwicht ook in voeten ) . Kinderen met een zwak ontwikkeld evenwicht laten vaak zien digital audiotape ze een wiebelend 'los ' hoofd hebben en/of veel gecorrigeerde bewegingen met de armen maken. In het algemeen leren deze kinderen laat zitten. Niet of laat kruipen en laat fietsen op een fiets zonder zijwielen.

 3. De ontwikkeling van 'binnen ( runaway ) naar buiten ' ( ledematen )
 4. De ontwikkeling van binnen naar buiten is een ontwikkeling vanuit de romp via de gewrichten die het dichtst bij de romp zitten ( schouders en heupen ) steeds meer naar buiten, tot in de vinger en teentoppen.

  Bijvoorbeeld: Een sort new wave 3 jaar draait een touwtje rond digital audiotape het met & A ; eacute ; & A ; eacute ; n manus vasthoud. Hij maakt een hele grote draaibeweging vanuit de schouder. Een sort new wave 6 jaar zal bij dezelfde beweging slecht de hand/pols bewegen.

  In heated onderwijs gaat work forces ervan uit digital audiotape op ongeveer 6 jarige leeftijd de

sturing in Delaware pols en manus plaatsvindt. Er dan met heated schrijfproces gestart. Voor veel kinderen kan dot tot frustraties leiden, omdat de footing voorwaarden om tot schrijven te komen nog niet aanwezig zijn. & A ; Eacute ; & A ; eacute ; n new wave deze voorwaarden is een voltooide ontwikkeling 'van binnen naar buiten ' .

 • De ontwikkeling new wave enkelvoudige naar samengestelde beweging
 • Het aanleren van een beweging vindt plaats van enkelvoudig naar samengesteld. We kunnen deze volgorde het best voorstellen bij het aanleren van een dansje. Er wordt bijvoorbeeld eerst een ( eenvoudige ) beenbeweging geleerd. Als deze bewegingen worden beheerst, dan kan work forces een armbeweging bijmaken. Hierna volgt het hoofd, de mimiek en eventueel kan erbij worden gezongen. Het geheel is samengesteld uit steeds meer componenten. De hoeveelheid componenten die work forces tegelijkertijd kan uitvoeren is afhankelijk new wave aanleg en ervaring. Een voorbeeld van een samengestelde beweging is ;

  Stuiten op de plaats naar dribbelen ( stuiten en looppas ) . Voor een groot deel valt deze ontwikkeling rain trees met de lateralisatiefase new wave Mesker. In deze fase wordt het mogelijk op verschillende lichaamsdelen onafhankelijk new wave elkaar Te gebruiken.

 • De ontwikkeling new wave totaal ( massaal ) bewegen naar lokaal ( effectief ) bewegen.
 • Het bewegen new wave jonge kinderen met name babe 's, kenmerk zich door de totaliteit van de beweging. Als een babe probeert iets aan te raken boven zijn wieg, doen de andere arm, de benen en mimiek mee. Het in zijn totaliteit bewegen gaat geleidelijk over in meer lokaal bewegen. Alleen heated lichaamsdeel digital audiotape nodig is beweegt. Zo kan een 8 jarige zittend schrijven zonder

  dat iets anders beweegt dan zijn manus ( onderarm ) en zijn pen. Voor de meeste 4 jarigen is dat onmogelijk. Voetenschuiven, crossing in de schouder en een meebewegende andere manus zijn vaak Te zien.

  In de theorie new wave Mesker is deze ontwikkeling te zien in heated optreden new wave synkinesie & A ; euml ; n. Van tegenbewegingen naar meebewegingen naar spanning in de andere lichaamshelft tot ontspanning. In de laatste fase zou je ook kunnen spreken new wave lokaal, effici & A ; euml ; nt bewegen.

  Een voorbeeld van massaal naar lokaal:

  Een peuter new wave 2 jaar dice een bal weggooit, gooit met zijn hele lichaam. Als kinderen 8 jaar zijn, gooien ze een bal door met dainty handen een korte beweging Te maken, waarna de handen... ... nawijzen.

  Zorg voor beweging, W. new wave Gelder, M. Berg ( 1999 ) . Heeswijk-Dinther: Esstede ( blz. 24-33 )

  Samenvatting

  De motoriek heeft betrekking op bewegingen new wave het lichaam, zoals arm en beenbewegingen Er wordt over 2 soorten motoriek gesproken, namelijk de grove en de fijne motoriek. Bij de grove motoriek, gaat het om de grote, grove bewegingen dice je met je lijf maakt. De fijne motoriek zijn meer de kleinere bewegingen dice je met je handen nut vingers maakt.

  Over de motorische ontwikkeling zijn veel vesrschillende theorie & A ; euml ; n ; namelijk ;

  1. Het ( neurologisch ) ontwikkelingsmodel new wave Mesker
  2. De senso-motorische ontwikkeling new wave Ayres
  3. De ontwikkelingslijnen new wave Gesel

  Volgens Mesker verloopt de ontwikkeling new wave de motoriek via een aantal fasen. Bovendien kan work forces in Delaware scheme `` Motorische Basisvaardigheden '' aflezen wat een sort op een bepaalde leeftijd zou moeten beheersen.

  Volgens

  Ayres heeft de motoriek te maken met bewegen en kijkt vanuit de sensomotorische ontwikkeling. Het woord ?senso? verwijst naar de zintuigen. Een vertaling new wave sensomotorische ontwikkeling zou kunnen zijn:

  • De ontwikkeling new wave de samenwerking new wave de zintuigen en motoriek.
  • De ontwikkeling new wave de interactie tussen zintuigen en bewegingsapparaat.

  Gesell beschreef ALSs eerste een systematiek in de ontwikkeling new wave het sort. Hij onderscheidt de volgende ontwikkelingsvelden:

  • Adaptatie: toepassing new wave de motoriek in het dagelijkse leven en spel.
  • Klein motorische ontwikkeling: ontwikkeling new wave kijken tot grijpen nut manipuleren.
  • Grootmotorische ontwikkeling: ontwikkeling new wave hoofdbalans tot lopen.
  • Spraak- nut taalontwikkeling: ontwikkeling new wave communicatieve vaardigheden.

  Nu Er een duidelijkbeeld is gegeven over heated verloop new wave een normale motorische ontwikkeling, zal Er worden gekeken naar wanneer de motorische ontwikkeling niet soepel verloopt ; waarbij wij ons afvragen welke kenmerken een motorische achterstand heeft.

  Get an explanation on any task
  Get unstuck with the help of our AI assistant in seconds
  New