Kemi HCeducation

vilka delar bestar atomen av och vilka laddningar har de?
protonen +, neutronen neutral och elektronen –
vilken laddning har grundamnena i periodiska systemet?
de ar neutralt laddade, (dvs. har lika manga protoner som elektroner)
Vad ar ett grundamne?
tt amne som endast innehaller atomer med samma antal protoner i atomkarnan tex. Jarn, kol, syre, vate (inte tex Vatten, koldioxid)
vad ar en molekyl?
tva eller fler atomer som sitter ihop tex. H2O, CO2, O2, N2
vad ar en kemisk forening?
2 eller fler olika atomer som sitter ihop tex. H2O, CO2
vad ar en kemisk reaktion?
En kemisk reaktion ar en ”forvandling” dar det bildas nya molekyler, och darmed nya amnen. Tex. Vate molekyler(gas) + syremolekyler(gas) → vattenmolekyler
vad ar en molekylformel?
En molekylformel ar en beskrivning av en molekyl med hjalp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekylen. Tex. H2O sitter tva vate pa en syreatom.
Vad ar en reaktionsformel?
En reaktionsformel visar vilka amnen som ar med i reaktionen och vilka amnen som bildas. Tex. H + H → H2
Vad menas med en fysikalisk omvandling?
En fysikalisk omvandling innebar att amnet endast andrar form, till exempel nar is smalter till vatten. Men det ar fortfarande samma molekyler; det sker alltsa ingen kemisk forvandling.
Vad ar varme?
Varme ar nar atomerna och molekylerna i ett amne ror sig. Snabbare rorelse blir hogre temperatur.
vad ar fotosyntesen?
nar vaxterna ta upp vatten och koldioxid omvandlas det i bladen till syre och druvsocker
vad ar cellandning?
nar djur och manniskor lever omvandlas syre och druvsocker till vatten och koldioxid (prova andas pa din hand sa kanner du fukten)
var kommer den kemiska energin ifran?
Det mesta av den kemiska energin har bildats med hjalp av energi fran solljuset. Solenergin omvandlas till kemisk energi vid fotosyntesen.
1.Vilka tva typer av forbranning finns det?
= Snabb forbranning med oppen eld och langsam forbranning i kroppens celler (cellandningen).
beskriv kolets kretslopp
Kolatomer finns i atmosfaren i form av koldioxid. Den fangas upp av vaxterna som med hjalp av fotosyntesen omvandlar koldioxiden till olika kolhydrater. Kolhydraterna ats av djur och manniskor och forbranns da till koldioxid vid cellandningen. Koldioxiden andas ut och kommer ater till luften. Doda vaxter och djur sonderdelas av nedbrytare till koldioxid. Koldioxiden tas sedan ater upp av vaxer varvid kretsloppet ar fullbordat. Den koldioxid som sedan miljontals ar funnits bunden i fossila branslen frigors nar vi eldar med dessa branslen. (Se kretsloppsbild sidan 220 i grundboken).
vad ar kemisk energi och vad hander nar nagonting brinner?
Kemisk energi ar den energi som finns bunden i kemiska amnen. Nar nagot brinner frigors den kemiska energin och omvandlas till ljus- och varmeenergi.
namn nagra gaser som kommer ut vid forbranning
koldioxid, vattenanga, metangas, svaveldioxid
Vad menas med fornyelsebara energikallor?
Fornybara energikallor ar energikallor som inte tar slut, de fornyas standigt. Exempel ar vind, vatten och biobranslen.
Ge exempel pa energikallor som inte bygger pa forbranning(att nagonting brinner)
Sol-, vind-, karnkraft(Barseback) och vattenkraft innebar inte nagon forbranning.
Vad ar vaxthuseffekten?
Vaxthuseffekten orsakas av olika gaser i atmosfaren som hindrar varme fran att strala ut fran jordklotet. Att vaxthuseffekten okar beror pa att vi slapper ut allt mer vaxthusgaser som koldioxid, freoner och metan i atmosfaren. Den okande vaxthuseffekten kan medfora att medeltemperaturen kommer att stiga pa jorden.
Ge exempel pa biobranslen och beratta om vilka fordelar de har
ed, traavfall, metanol och biogas ar exempel pa biobranslen. Den koldioxid som bildas da de forbranns okar inte mangden koldioxid i luften. Det beror pa att den bildade koldioxiden tas upp nar nya biobranslen vaxer.
Vad ar aktiveringsenergi?
Kemiska reaktioner behover manga ganger tillforas energi for att komma igang. Den energin kallas aktiveringsenergi.
Forklara kort varfor ved inte borjar brinna av sig sjalvt utan behover tandas pa
For att veden ska borja brinna behovs det aktiveringsenergi for att bindningarna i cellulosamolekylerna ska borja brytas sonder. Aktiveringsenergin kan vara varmen fran en tandsticka.
Vad ar en katalysator?
Katalysatorn gor att kemiska reaktioner gar snabbare. Det beror pa att den minskar aktiveringsenergin. Da kommer reaktionen igang lattare. Det kanske racker med energin vid rumstemperatur istallet for den i en eldslaga.
vad behovs for att det skall borja brinna?
syre, brannbart amne och varme
Vilka tre satt det finns att slacka en eld?
kvava, ta bort det som brinner och kyla
Vad menas med andtandningstemperaturen
hur varmt det behover vara for att ett amne skall borja brinna
Vad ar sjalvantandning och hur forhindar man den?
Det finns amnen som kan antandas av sig sjalva. (tex. Linolja i papper) Det beror pa att de reagerar langsamt med luftens syre sa att temperaturen stiger. Till slut uppnas antandningstemperaturen sa att de borjar brinna. For att forhindra detta kan man lagga amnena i lufttata karl.
Beskriv kolet kretslopp i bild
[image]
vilken grundenhet har kraft?
vilken grundenhet har kraft?
Newton
vilken grundenhet har tryck?
vilken grundenhet har tryck?
Pascal eller Newton/m2
ge nagot exempel pa nar man vill ha hogt tryck och liten yta:
ge nagot exempel pa nar man vill ha hogt tryck och liten yta:
en yxa, kniv, spik m.m.
ge nagot exempel na nar man oka arean och minska trycket:
ge nagot exempel na nar man oka arean och minska trycket:
tex. om man gar ut pa tunn is skall man lagga sig ner for att minska pa trycket.
hur hogt blir trycket om kraften ar 100N och ytan 10cm2?
hur hogt blir trycket om kraften ar 100N och ytan 10cm2?
100N/10cm2 = 10N/cm2
varfor ar det farligare att vara ute pa svag in om man star pa ett par skridskor jamfor med om man star med skor?
varfor ar det farligare att vara ute pa svag in om man star pa ett par skridskor jamfor med om man star med skor?
skridskorna har en mycket mindre yta med mycket hogre tryck jamfort med att sta med ett par skor.
hur forandras trycket nar man dyker ner i en basang?
hur forandras trycket nar man dyker ner i en basang?
trycket okar ju langre ner man kommer.
om man star pa botten i en pool, var ar trycket som hogst; pa brostet eller pa ryggen?
om man star pa botten i en pool, var ar trycket som hogst; pa brostet eller pa ryggen?
trycket ar lika mycket pa ryggen och pa brostet.
vad kravs for att ett foremal skall flyta i vatten?
vad kravs for att ett foremal skall flyta i vatten?
foremalet skall ha lagre densitet an vatten.
ge tva exempel pa kommunicerande karl i verkligenheten:
ge tva exempel pa kommunicerande karl i verkligenheten:
tex. ett vattentorn eller en oljepanna i hus.
[image]
Vad vager foremalet som hanger i dynamometern?
[image]
foremalet vager 1,4N = 140g
[image]
vilka tva krafter verkar pa foremalet?
[image]
de tva krafterna som verkar pa foremalet ar lyftkraften(vattnet trycker upp foremalet) och tyngdkraften (kraften som drar ner foremalet)
[image]
hur stor ar lyftkraften?
[image]
lyftkraften ar 1,4N-1,15N = 0,25N
forklara varfor du flyter battre i havet an i en simbassang?
man flyter battre i havet eftersom salt vatten har hogre densitet(hogre lyftkraft) sa man flyter lattare.
[image]
hur kommer det sig att man far vatten i sin kran fran ett vattentorn?
Vattentornet skall vara hogre an huset, da kommer vattnet tryckas upp till kranarna i huset.
Vad hander med dina lungor nar du dyker ner ett par meter under vatten?
Vad hander med dina lungor nar du dyker ner ett par meter under vatten?
Dina lungor trycks ihop och blir mindre ju langre ner du dyker.
Varfor ar det svart att simma nerat i saltvatten (tex. medelhavet).
Varfor ar det svart att simma nerat i saltvatten (tex. medelhavet).
saltvatten har hogre densitet an sotvatten darfor har vattnet en hogre flytkraft och du aker upp.
Varfor ar det latt att lyfta saker under vatten?
Varfor ar det latt att lyfta saker under vatten?
Vatten har en lyftkraft pa nagonting som ar under vatten sa det blir lattare att lyfta jamfort med pa land.
Vad bestammer om nagonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
Vad bestammer om nagonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
densiteten! Om foremalet har hogre densitet an vatten sa sjunker det!
varfor flyter is pa vatten?
varfor flyter is pa vatten?
is har lagre densitet an vatten darfor flyter is.
[image]
Varfor rinner inte vatskan ut ur glaset?
[image]
Trycket utanfor vatskan ar mycket hogre an trycket som vattnet har mot pappret. Darfor rinner inte vatskan ut.
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Det bildas vacuum, dvs. inget tryck innanfor.
Hur kommer det sig att ett flygplan kan flyga?
[image]
trycket ovanfor en vinge blir lagre an trycket under darfor lyfts vingen uppat!
Vad ar overtryck?
Nar man blaser upp en ballong bildas ett overtryck, molekylerna innanfor har mindre plats an utanfor, darfor utvidga en ballong.
Vad ar undertryck?
Undertryck bildas nar det finns farre molekyler innanfor an utanfor. tex. vakuumforpackat kaffe.
varfor sjunker trycket i ett cykeldack pa vintern?
varfor sjunker trycket i ett cykeldack pa vintern?
Molekylerna ror sig mindre i dacket under vintern ock tar da mindre plats. Darfor sjunker trycket.
vad heter instrumentet som man mater lufttrycket med?
vad heter instrumentet som man mater lufttrycket med?
En barometer
Tank dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat pa korken. Vad hander med flaskan nar planet gar ner for att landa och varfor?
Tank dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat pa korken. Vad hander med flaskan nar planet gar ner for att landa och varfor?
Flaskan kommer att tryckas ihop for att trycket okar utanfor nar planet gar ner for att landa.
Vad hander med tagralsen pa sommaren nar det ar riktigt varmt?
Vad hander med tagralsen pa sommaren nar det ar riktigt varmt?
Ralsen utvidgas och blir langre.
Varfor armerar man betong(lagger in jarnnat innan betongen stelnar)
Varfor armerar man betong(lagger in jarnnat innan betongen stelnar)
betong spricker latt men om dar ligger jarn innuti som utvidgar sig lika mycket sa haller betongen.
Vad ar en bi-metall?
en bimetall ar tva olika metaller som sitter ihop och bojer sig nar den blir varm. Finns i tex. termometrar, strykjarn, termostater(den man vrider pa i ett element)
varfor ar det oftast 4 grader pa botten av en sjo pa vintern?
varfor ar det oftast 4 grader pa botten av en sjo pa vintern?
Vatten har sin hogsta densitet vid fyra grader darfor sjunker vatten som har 4 grader till botten.
[image]
Hur fungerar en vatsketermometer?
[image]
nar vatskan blir varm ror sig molekylerna fortare och tar mer plats; da stiger vatskan och man kan se vilken temperatur det ar.
Varfor oppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten pa locket?
Varfor oppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten pa locket?
Metallen som locket ar gjort av utvidgar sig(blir storre) och da kommer luft in sa man kan oppna.
Hur stort tryck har en person som vager 50kg och har skor med den totala ytan pa 100cm2?
Hur stort tryck har en person som vager 50kg och har skor med den totala ytan pa 100cm2?
50kg = 500N
500N/100cm2= 5N/cm2
Hur sprider sig varme?
Hur sprider sig varme?
ledning, stromning eller stralning!
Ge exempel pa nar varme leds med stromning:
Ge exempel pa nar varme leds med stralning:
tex. varm luft stiger ovanfor ett element och forflyttar sig runt i rummet.
namn tre material som leder varme daligt:
namn tre material som leder varme daligt:
glas, tra eller plast
namn ett material som leder varme bra:
metaller leder varme bra!
hur kan man kanna om ett material leder varme bra?
Om det kanns kallt att ta pa i rumstemeratur leder materialet bort varmen i din hand bra. tex. metaller kanns kalla(leder bra) tra kanns varmare(leder varme daligt)
[image]
Hur kommer det sig att en luftballong flyger?
[image]
Varm luft har lagre densitet an kall luft darfor stiger luften i ballongen.
[image]
Hur fungerar en termos?
[image]
den har tva lager rostritt stal med vakuum mellan sa att sa lite varme kan komma ut. Vakuum leder varme mycket daligt.
Vad hander med molekylerna i luften om man lyckas sanka temperaturen till -273 grader celcius?
Vad hander med molekylerna i luften om man lyckas sanka temperaturen till -273 grader celcius?
da slutar alla molekyler att rora pa sig!
vilka metaller leder varme bast?
adelmetaller! (guld, platina silver, koppar)
hur overfors varme fran solen till jorden?
hur overfors varme fran solen till jorden?
genom stralning (tank hur det kanns pa huden nar solen skiner pa den)
varfor skall man ha ljusa farger pa sig en solig varm sommardag?
Ljusa farger stoter bort varmen och haller en sval, morka farger tar upp varmen fran solen och blir varmare!
beskriv hur ett element kan varma upp ett rum:
[image]
varm luft stiger vid fonstret och kall luft sjunker till golvet och strommar till fonstret for att varmas upp igen.
det ar -18 grader ute och en kompis har pa sig atta trojor men fryser anda. Varfor fryser han? Och vad kan han gora?
det ar -18 grader ute och en kompis har pa sig atta trojor men fryser anda. Varfor fryser han? Och vad kan han gora?
Han fryser for att kladerna leder kylan till kroppen, han skall ha luftiga klader, ha 2 luftiga trojor och jacka efterom luften innanfor leder kylan daligt och kompisen blir varm.
hur sprids varme i vatten och luft?
hur sprids varme i vatten och luft?
varm luft eller varmt vatten stiger.
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out