szavak 69 2017.10.15.

Question Answer
arts subjects (artsz szabdzsikt) human targyak
science subjects (szajonsz szabdzsikt) real targyak
I take pleasure in learning English (plezsor) oromomet lelem az angol tanulasban
useless (juzlesz) haszontalan
I do my best a legjobbamat nyujtom
it's not my cup of tea nem nekem valo
garbage (garbidzs) szemet
varied (verid) valtozatos
reward (rivord) dijaz
she meets her targets megvalositja a celjait
stunning (sztanning) elkepeszto, megdobbento
he's overwhelmed (ouvorvelmd) le van nyugozve
totally (toutoli) teljesen
confused (konfjuzd) ossze van zavarva, zavarodott
exhausted (igzousztid) kimerult
on top of all that mindennek a tetejebe
confusing (konfjuzing) zavarba ejto
cruel (kruol) kegyetlen
fussy (faszi) sok hu-hot csap
modest (modoszt) szereny
well-off jomodu, tetetos
politician (politison) politikus
technological (teknolodzsikol) technologiai
put up with beletorodik
split up szetdarabol, szakit
get over legyoz pl betegseg
he drives me crazy megorjit
suitcase (szjutkeisz) borond
tights (tajtsz) harisnyanadrag
wallet (uolit) penztarca
sheet (sit) iv (papir)

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page