szavak 18 2016.06.04. kétszer

Question Answer
what a shame! (uat o seim) milyen szegyen!
a bit of sg (o bit af) egy kis vmi
explosion (ikszplouzson) robbanas
injure (indzsuor) megserul
individually (indivigyuoli) egyenenkent
both (bousz) mindketto
gloves (glavz) kesztyu
citizen (szitizon) polgar
try to do sg (traj tu du) megprobal vmi csinalni
dangerous (deindzsorosz) veszelyes
show, showed, shown (sou, soud, soun) mutat
different (difront) kulonbozo
stand, stood, stood (sztend, sztud) all
strict (sztrikt) szigoru
useful (juzful) hasznos
soon (szun) hamar, hamarosan
He's called Peter (his kold pitor) Peternek hivjak
valuable (veljuobol) ertekes
mountain (mauntin) hegy
population (popjuleison) nepesseg, lakossag
it rains (it reinz) esik az eso
mud (mad) sar
quality (kvaliti) minoseg
I read about Monbusho scholarship when I was a highschool student. (aj red obaut monbuso szkalorsip uen aj uaz o hajszkul sztudont) Valamikor kozepiskolas koromban olvastam eloszor a monbusho osztondijrol.
journey (dzsorni) utazas
I went to diosgyor high school in Miskolc (aj uent tu diosgyor haj szkul in miskolc) Miskolcon a diosgyori gimnaziumba jartam.
I also learnt Japanese besides English and German in high school. (aj olszo lornt dzseponiz biszajdz inglis end dzsormon in haj szkul) A gimnaziumban az angol es nemet nyelv mellett japan nyelvet is tanultam.
argument (argjumont) vita
thunderstorm (szandorsztorm) vihar
We had a Japanese teacher. (ui hed o dzseponiz ticsor) A tanarunk anyanyelvi tanar volt

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page