programmes news and entertainment

Term Definition
current affairs sprawy biezace
documentary film dokumentalny
game show teleturniej
film review recenzja filmu
game review recenzja gry
message board forum internetowe
news headlines skrot najwazniejszych wiadomosci
phone-in program, podczas ktorego sluchacze telefonuja do studia
soap opera telenowela
sports pages sekcja sportowa w gazecie
video clips klip wideo
weather forecast prognoza pogody
newspaper gazeta
celebrity slawna osoba
website strona internetowa
screening seans fimowy
row rzad
sold out wyprzedane
ticket bilet

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member