Praktische opdracht bsm Essay

essay A+
 • Words: 4559
 • Category: Database

 • Pages: 17

Get Full Essay

Get access to this section to get all the help you need with your essay and educational goals.

Get Access

Inleiding

1.1 Aanleiding en beschrijving new wave het onderzoek

Een paar maanden geleden La ik een artikel in het Algemeen Dagblad digital audiotape ging over kinderen met overgewicht in de gemeente Westvoorne. In dot artikel werd beschreven dat 1 op de 6 kinderen in mijn woonomgeving last heeft new wave overgewicht. Hier schrok ik best new wave, aangezien ik dacht digital audiotape dot probleem niet zo’n grote rol speelde binnen mijn omgeving. Fout gedacht dus. Dit bracht mij op het idee om Te onderzoeken hoe dot probleem heeft kunnen ontstaan en waarom athletics zo belangrijk is voor de jeugd. Ook ben ik er benieuwd naar wat ons land doet om athletics Te stimuleren.

1.2 Onderzoeksvragen

In dot werkstuk zal ik de volgende hoofd- nut deelvragen gaan behandelen:

Hoofdvraag

: Ieder sort heeft recht op athletics, wordt dot ook voldoende nageleefd in Nederland? : Ieder sort heeft recht op athletics, wordt dot ook voldoende nageleefd in Nederland?

Deelvragen:

 • Waarom is sport zo belangrijk?
 • Waarom athletics niet ieder sort?
 • Wat doet Nederland en met name mijn regio aan dot probleem?
 • Wat kan athletics betekenen voor een sort?

Resultaten

2.1 Waarom is sport zo belangrijk?

Sport is meer dan slechts lichaamsbeweging. Het leert mensen met elkaar om gaan, heated verbetert de gezondheid en het biedt ontspanning. Met name jongeren tussen de 9 en 19 jaar kunnen door athletics op een positieve manier worden beA?nvloed. Eerlijkheid en hulpvaardigheid, regard en je best doen voor jezelf en voor je squad zijn belangrijke Normans en waarden dice je binnen iedere vorm new wave athletics terug ziet komen. Daarnaast biedt athletics veel voordeel voor zowel je geestelijke ALSs je lichamelijke ontwikkeling.

Vooral voor kinderen is heated goed om Al op jonge leeftijd in aanraking te komen met athletics. Op deze manier kunnen de ‘jonge ‘ spieren en gewrichten zich goed ontwikkelen en voorzichtig worden getraind. Ook kunnen kinderen weerstand opbouwen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor bepaalde ziektes. Bovendien kan voldoende beweging Er voor zorgen digital audiotape de bloeddruk op peil blijft en dat de kans op ouderdomsverschijnselen, bijvoorbeeld artrose ( gewrichtslijtage ) , vermindert.

Naarmate een sort ouder wordt, kan het aan intensievere vormen van athletics, zoals teamsport, gaan deelnemen. Presteren gaat hierbij een grote rol spelen. Binnen de teamsport trainen de teams meestal twee keer per hebdomad nut in heated weekend worden de wedstrijden gespeeld. Naast heated verbeteren van de techniek, wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van de conditie.

Sporten in teamverband maakt het veel gemakkelijker om te gaan sporten, je doet het immers rain trees. Samen met je squad vorm je een hechte nine en door dice teamspirit kun je elkaar motiveren om beter Te presteren. Een keertje geen zin hebben pimple Er dus niet in, A je kunt namelijk de rest new wave je squad niet in de steek laten. Ook ontmoet je andere mensen. Ieder weekend neem je het op tegen andere tegenstanders en je leert op een juiste manier met elkaar om Te gaan.

Tijdens het sporten gelden Er regels, zowel tijdens de gymles op school, ALSs tijdens heated voetballen op straat of tijdens het sporten op de sportvereniging. Deze spelregels zijn nodig om het spel of de wedstrijd zo goed en eerlijk mogelijk Te laten verlopen. Ook zorgen regels er voor digital audiotape sporten leuk blijft. Je aan de spelregels houden hoort nu eenmaal bij het spel, maar er zijn natuurlijk ook een aantal ongeschreven regels waaraan je je moet houden. Zo respecteer je altijd de beslissingen van de scheidsrechter en de fouten van je teamgenoten of tegenstanders. Een mooi woord hiervoor is just drama.

Bij tieners is heated voor het eerst lichamelijk goed Te zien wie Er wel en wie Er niet athletics. Vooral rond deze leeftijd gaan de spieren zich sterk ontwikkelen. Bij niet-sporters blijft deze ontwikkeling uit. Niet-sporters passen vaak Hun eetpatroon niet aan, aan de mate van Hun lichaamsbeweging. Dat is gevaarlijk, omdat ook het vetweefsel zich rond deze leeftijd gaat ontwikkelen. Daarom is heated voor tieners dus excess belangrijk om Te sporten en zo hun lichaam niet Te beschadigen, maar juist Te ontwikkelen.

Sport werkt ook geestverruimend. Je ontsnapt eventjes new wave de dagelijkse everyday nut kunt voor een minute Al je problemen vergeten. Bovendien kan athletics je zelfvertrouwen vergroten. Met name ALSs je door middel new wave athletics wilt afvallen, word je door goede resultaten excess gemotiveerd om ermee door Te gaan. Door zelfstandig Te sporten krijg je vanzelf meer zelfdiscipline. Je wordt minder afhankelijk new wave anderen en doet gewoon je Eigen donging. Ook sneer je goed aan Te voelen wat je wel en niet aankunt.

Tijdens het bewegen verbrand je calorieen. Deze verbranding zorgt voor een laager cholesterolgehalte. Een te hoog cholesterolgehalte is een van de hoofdoorzaken voor het krijgen van hart- nut vaatziekten. Om deze ziekten te voorkomen is heated daarom belangrijk om voldoende Te bewegen en niet Al Te vet Te eten.

Kortom, athletics brengt veel voordelen met zich mee. Het goed voor je gezondheid, je geest nut je sociale leven. Ook kan het nare ouderdomsziekten voorkomen en bovendien is heated erg leuk. Daarom is heated belangrijk digital audiotape zo veel mogelijk mensen gaan sporten!

2.2 W

aarom athletics niet ieder sort?

Sport bestaat Al eeuwen lang. De Oude Grieken organiseerden in 1776 voor Christus Al de eerste Olympische Spelen. Tegenwoordig wordt athletics gezien ALSs een populaire manier new wave vrijetijdsbesteding. Er wordt steeds meer en op steeds jongere leeftijd gesport. Toch doet lang niet iedereen mee. Dat is erg jammer, aangezien athletics erg goed voor je is.

In vergelijking met twintig jaar geleden is heated aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. In Nederland is zelfs een op de acht kinderen te zwaar en dot aantal zal naar verwachting in de loop der jaren alleen nog maar toenemen. Dit zijn geen goede vooruitzichten, omdat overgewicht grote gezondheidsrisico ‘s met zich meebrengt. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt door teveel eten, maar ook vooral door Te weinig beweging. In minder dan 5 % new wave de gevallen wordt overgewicht veroorzaakt door ziekte, medicijngebruik of door erfelijkheid.

Dat het aantal kinderen met overgewicht is verdubbeld heeft niet Te maken met heated feit digital audiotape ze meer zijn gaan eten. Het heeft meer Te maken met wat ze eten. Tegenwoordig eten kinderen veel meer tussendoortjes dan vroeger. Daarbij moet je denken aan snoep, french friess en bites. Hierdoor gaan kinderen minder eten tijdens de belangrijke maaltijden aan tafel zoals het ontbijt, de lunch en het avondeten. De tussendoortjes bevatten veel koolhydraten en suiker. Zij vervangen niet de voedingstoffen die de grote maaltijden bevatten.

Ook de stijgende welvaart heeft een hoop veranderingen met zich meegebracht. Zo komt het de afgelopen jaren steeds meer voor digital audiotape ouders na heated werk ‘even snel iets makkelijks te eten ophalen ‘ of hun kinderen meenemen om eventjes wat Te gaan eten in een eating house. Ook technische innovaties in de keuken zoals de magnetron en de frituurpan maken het erg verleidelijk om iets te snacken in plaats van een poetry maaltijd klaar Te maken. Bovendien besparen magnetronmaaltijden een hoop tijd en moeite, je hoeft heated Er immers alleen in Te schuiven en Te wachten tot het klaar is. Voor de makkelijke weg kiezen is niet altijd even slender. Magnetronmaaltijden bevatten vaak veel energie en zout, in plaats van goede voedingsvezels en vitamines. In combinatie met onvoldoende beweging kan dot leiden tot een energieoverschot nut subsequently tot overgewicht. Kinderen hebben wat digital audiotape betreft weinig inbreng ALSs het gaat om gezonde voeding. Ouders geven niet altijd het goede voorbeeld.

Ook fastfoodketens doen een duit in het zakje. Ketens zoals bijvoorbeeld MacDonalds richten hun reclame volledig op kinderen. Door de leuke verrassinkjes in de Happy Meal worden kinderen massaal verleidt tot een bezoekje naar de Mac. Om hun kinderen te belonen nemen ouders hun kinderen zo nu en dan mee naar de MacDonalds. Voor een keertje is dat niet erg, maar het moet natuurlijk geen gewoonte worden!

Overgewicht wordt uiteraard niet alleen veroorzaakt door Te veel en ongezond eten, ook een gebrek aan beweging speelt hierbij een rol. Door de ontwikkeling new wave de televisie, de computing machine en de spelcomputers hebben kinderen steeds minder zin om buiten te spelen of om Te gaan sporten. Ook scholen schenken weinig aandacht aan bewegen. Zij stellen cultuur voorop.

Als athletics niet new wave huis en van school uit wordt gestimuleerd, kan je het de kinderen niet kwalijk nemen dat ze weinig sporten. Hier ligt een taak voor scholen en opvoeders. Zij moeten athletics stimuleren. Ook sportvereniging zouden meer clinics en sportdagen kunnen organiseren om kinderen enthousiast te krijgen voor athletics.

Natuurlijk zijn er ook een hoop kinderen dice graag zouden willen sporten, maar dot niet kunnen vanwege Hun gezondheid, disability of door een gebrek aan financiele middelen thuis. Voor deze groep kinderen moet er een oplossing gevonden worden, zodat ook zij in aanmerking kunnen komen voor athletics.

2.4 Wat doet Nederland en met name mijn regio aan dot probleem?

Het Ministerie new wave Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil meer Burgers stimuleren bij het kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl. Sport en beweging horen hier natuurlijk bij. Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen richt zich op een gezonde dagelijkse dosis bewegen, waarbij alle mogelijkheden benut worden. Het NASB focust zich op vijf belangrijke gebieden, namelijk: wijk, school, werk, zorg en athletics. Deze gebieden worden zo ingericht digital audiotape de omgeving moet uitnodigen tot meer athletics en bewegen.

In 2005 heeft de overheid de zogenaamde beweegnorm ‘combinorm ‘ ingevoerd. Men voldoet aan deze norm wanneer Er aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en/of aan de Fitnorm wordt voldaan. Om binnen de NNGB te blijven moet work forces minimaal 30 minuten per vijf dagen in de hebdomad ‘matig intensief ‘ bewegen. Bij matig intensief bewegen moet je denken aan het maken new wave een wandeling of aan het doen new wave klusjes in en om het huis. Voor de jeugd tot 18 jaar wordt 60 minuten bewegen per dekagram vereist op een wat hoger niveau. De Fitnorm houdt in digital audiotape met minimaal 20 minuten intensief moet bewegen op minstens 3 dagen per hebdomad. De overheid maakt volop reclame voor dot nieuwe beleid, denk maar aan de 30minutenbewegen campagnes.

De sportdeelname new wave mensen met een disability blijft nog altijd ver achter vergeleken met de deelname van mensen zonder beperking. Om sportdeelname toch maximaal aan Te kunnen bieden, probeert de Rijksoverheid met heated huidige beleid een grotere sportdeelname te realiseren bij mensen met een disability. Samen met NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland is de overheid bezig met projecten om de jeugd, maar ook de instellingen waar mensen met een beperking wonen, ‘sportproof ‘ Te maken. Sport en beweging zijn namelijk voor de gezondheid, deelneming en integratie new wave mensen met een beperking een grote toegevoegde waarde.

De overheid vindt digital audiotape jongeren Te weinig sporten en bewegen op school en daarom wil zij andere mogelijkheden benutten zoals naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen en de school, opvang en in de wijk, zodat de jeugd toch voldoende beweging krijgt. Om dot Te kunnen verwezenlijken is er een goede samenwerking nodig tussen athletics, onderwijs nut andere lokale organisaties. Door het aanstellen new wave combinatiefunctionarissen wil de overheid sportverenigingen versterken en het dagelijkse sport- nut beweegaanbod op en rond scholen verbeteren. Een combinatiefunctionaris is in dienst bij een werkgever, maar werkzaam voor twee of meer sectoren. In dot geval binnen het onderwijs, athletics en/of cultuur. De combinatiefunctionarissen moeten straks de verpersoonlijking worden new wave Hun wijk.

Veel verenigingen hebben Te maken met een grote uitval new wave tieners en achterblijvende deelname new wave allochtonen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod new wave de sportverenigingen sluit onvoldoende aan op de vraag van het publiek. Daarom slaan de overheid en de sportsector de handen ineen in het programma “ Nieuwe sportmogelijkheden ” om het sportaanbod Te moderniseren. Dat moet leiden tot een aantrekkelijk aanbod, digital audiotape aansluit op de vraag van huidige en nieuwe leden.

Bij het programma “ Meedoen alle jeugd door athletics ” wordt athletics ingezet om volwaardig burgerschap Te bevorderen en sociaal isolement Te voorkomen. Ook overlast en probleemgedrag door jongeren moet op deze manier verminderen. ReA?ntegratie is nog een doel digital audiotape de overheid met dot programma probeert Te bereiken. Mensen ontmoeten elkaar namelijk via athletics en het overbrugt beperkingen, verschillen in religie, seksuele geaardheid, klasse en kleur.

Keyplayers! is een Europees netwerk van landen dice pleiten voor een actieve jeugdparticipatie binnen de athletics. Zij richten zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Jongeren moeten niet alleen deelnemen aan sportieve activiteiten, maar ook actief betrokken zijn bij de opzet en uitvoering ervan. Wanneer jongeren meer invloed hebben op heated sport- nut beweegaanbod, zal het ook beter aansluiten op Hun wensen en zal de participatie vergroten. Ook zet deze organisatie zich in om gezondheid Te bevorderen, overlast Te verminderen en om persoonlijk Te groeien. Sport en bewegen wordt hier ALSs middel gebruikt.

In 2000 is het project WhoZnext van start gegaan. Het doel new wave dot undertaking is niet alleen sportstimulering voor de jeugd, maar ook een actievere betrokkenheid bij het bedenken en het uitvoeren new wave sportactiviteiten. WhoZnext roept alle jongeren op om rain trees sportactiviteiten te organiseren. Dit kan in de buurt, op school of op de sportvereniging zijn.De WhoZnext-teams worden ondersteund door een volwassene, die gebruik kan maken van diverse sportinstrumenten. Deze instrumenten zijn door het landelijke projectteam new wave het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen beschikbaar gemaakt. In elke provincie zijn Er commissies, die actief ondersteuning bieden bij de opzet van het undertaking in de gemeente.

Met het undertaking “ WhoZnext & A ; Johan Cruyff Foundation ” A willen de organisaties ook jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking sportactiviteiten laten organiseren. Elk whoZnext-team krijgt vanuit de Cruyff Foundation activiteitengeld, whoZnext-kleding, geld voor een teambuildingsactiviteit, een toolkit en een gratis preparation. De school zorgt zelf voor een manager dice het squad gaat begeleiden en moet zelf aā€šĀ¬ 500 beschikbaar stellen aan activiteitengeld.

De Johan Cruyff Foundation is een organisatie dice zich richt op heated bevorderen new wave het geestelijk en lichamelijk welzijn new wave kinderen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het aanbieden en stimuleren new wave sportactiviteiten, het financieel ondersteunen new wave organisaties en projecten met dezelfde visie en door athletics in combinatie met onderwijs en gezondheidszorg Te stimuleren, voor het belang new wave minder kansrijke kinderen en jongeren op Te komen.DaarnaastA schenkt de organisatie ook veel aandacht aan kinderen en jongeren met een disability.

De Johan Cruyff Foundation wil niet alleen digital audiotape de projecten die zij steunt met athletics en spel Te maken hebben, maar ook dat de uitvoering ervan op sportieve wijze worden uitgevoerd. Veel elementen uit de sportwereld, zoals bijvoorbeeld heated spelen in teamverband nut een grote mate new wave inzet, zijn ook belangrijk bij het realiseren new wave projecten. Samenwerking en Eigen inzet zijn new wave groot belang.

In 2003 is de Johan Cruyff Foundation gestart met heated aanleggen new wave Cruyff Courts. Door de aanleg van de Cruyff Courtswordt defunctie van heated oude trapveldje, weer terug in de wijk gebracht. Op deze manier krijgen de kinderen uit de buurt een veilige en goede plek om Te spelen en Te sporten. Er zijn ook Cruyff Courts aangepast. Dit zijn multifunctionele trapveldjes dice zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt, zodat ze ook voor kinderen met een beperking te betreden zijn.

Cruyff Court aangepast. Bron: hypertext transfer protocol: //www.cruyff-foundation.org/smartsite.net? id=854

Particular Heroes houdt zich ook bezig met sportstimulering voor kinderen tussen de 6 en 20 jaar met een disability. Via een uitgebreid sportstimuleringsprogramma, digital audiotape in overleg met de scholen wordt uitgevoerd, wil de organisatie laten zien en de kinderen laten ervaren hoe leuk athletics kan zijn. De leerlingen krijgen op deze manier de kans om uitgebreid kennis Te maken met sport- nut beweegactiviteiten.

Het jeugdsportfonds Rotterdam is een middel om kinderen met financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om toch Te kunnen sporten. Kinderen tussen de 4 en 17 jaar, waarvan heated gezinsinkomen niet meer is dan 120 % new wave het wettelijk vastgestelde minimuminkomen, kunnen in aanmerking komen voor een fonds. Het motto van dot fonds is dat financien nooit een belemmering mogen zijn om kinderen niet te kunnen laten sporten. Het fonds vergoedt twee soorten kosten. De eerste is de vergoeding voor de contributie van een sportvereniging en de daarbij behorende sportartikelen zijn de tweede kostenpost die worden vergoedt. De maximale bijdrage per sort per jaar bedraagt aā€šĀ¬250, – .

Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit is iemand dice op een professionele manier bezig is met kinderen, zoals bijvoorbeeld een meester of juf op school. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, zal het sportfonds de contributie direct naar de sportvereniging overmaken. De eventuele vergoeding voor de sportartikelen wordt gestort op de rekening new wave de intermediair. De ouders ontvangen dus nooit geld.

Sport is er voor iedereen en dus uitermate geschikt om mensen en bevolkingsgroepen Te binden en de ongerechtigheden in de samenleving weg Te poetsen. Voetbal is een van de populairste sporten in Nederland. Daarnaast spelen de voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol. Zij nemen namelijk een centrale plek in, in de harten van de protagonists en zij zijn daarom bij uitstek geschikt om mensen aan Te spreken op Hun gedrag, verantwoordelijkheden en zaken zoals hun gezondheid. Ook de voetbalclubs zelf profiteren van deze actieve opstelling: de club wortelt zich steviger in haar omgeving, de fans zijn meer betrokken en het doet de reputatie van het voetbal goed. De Stichting Meer dan Voetbal gebruikt de kracht van voetbal voor een betere samenleving. De kernthema ‘s new wave de Stichting zijn: Sportiviteit en regard, gezondheid en participatie.

Veel Eredivisieclubs dragen Hun steentje bij aan de maatschappij. In dot geval richten we ons op voetbalclub Feyenoord. Scoren op Zuid is een samenwerking tussen Feyenoord, de deelgemeente Feijenoord en Rotterdam Sportsupport. Het undertaking heeft dainty belangrijke speerpunten, namelijk: athletics en educatie. Feyenoord wil de deelname van jongeren aan sportieve activiteiten en een gezonde levensstijl stimuleren.Daarnaast levert de nine een bijdrage aan het verhogen new wave de motivatie van kinderen bij het volgen new wave onderwijs en heated stimuleren van taal- en rekenvaardigheden. Dit undertaking zal plaatsvinden in de wijken, op scholen en in de Kuip. Vaste ambassadeurs voor Scoren op Zuid zijn: Karim El Ahmadi, Georginio Wijnaldum en Leroy Fer. [ 1 ]

Sinds augustus 2003 werkt Feyenoord samen met het Erasmus Medisch Centrum Sophia. De nine probeert op verschillende manieren het leven van zieke kinderen op een leuke manier te veraangenamen. Een new wave deze activiteiten is de jaarlijkse Sophia Dag. Tijdens deze dekagram wordt een tribunevak in zijn geheel gereserveerd voor de zieke kinderen en hun households. Daarnaast zijn de mascottes en vlaggendragers kinderen die behandeld worden in het Sophia en stellen de Unithouders plaatsen beschikbaar voor kinderen dice niet in staat zijn om op de tribune plaats te nemen. Ook wordt er tijdens wedstrijden gecollecteerd door tientallen vrijwilligers. Als tweede grote activiteit heeft heated Erasmus MC aan het begin new wave ieder seizoen de primeur van de nieuwe selectie. Nog voor de Open Dag presenteert de selectie zich in het ziekenhuis. Op deze manier zijn ook zieke kinderen een beetje verbonden met athletics.

Een andere organisatie dice zich bezig houdt met de gezondheid en de sportparticipatie van de jeugd is Scoren voor Gezondheid. Dit is een initiatief new wave de Eredivisie, de Sponsor Loterij, het Ministerie new wave Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Nationaal Instituut voor gezondheidsbevordering & A ; Ziektepreventie en de Stichting meer dan Voetbal. Alle achttien nines uit de Eredivisie hebben zich bij dot initiatief aangesloten. Het project start met een clinic nut een fit- nut gezondheidstest in heated stadion new wave de betreffende Eredivisieclub. De spelers uit heated squad gaan kinderen uit groep 6,7 en 8 new wave de basisschool helpen bij het kiezen new wave een gezonde levensstijl. Dit doen ze door de kinderen een contract Te laten tekenen waarin zij beloven 20 weken lang heated projectprogramma Te volgen. Het programma vindt zowel op school ALSs op de nine plaats. De kinderen gaan dus naar de voetbalclub en de voetballers komen op bezoek in de klas. Iedere vier weken wordt Er een apart thema behandeld. Het programma kan bestaan uit de volgende thema ‘s:

 • athletics is cool ;
 • elke dekagram ontbijten ;
 • gezond nut verantwoord bewegen ;
 • gezonde voeding ;
 • lidmaatschap sportvereniging.

De reden waarom er juist gekozen is voor professionele voetballers ALSs begeleiders van dot undertaking, heeft te maken met het feit digital audiotape kinderen enorm opkijken naar Hun idolen. Ze zien een profvoetballer ALSs rolmodel en om Te kunnen presteren heb je een gezonde levensstijl nodig. Voetballers kunnen dot ALSs geen ander uitstralen. De kinderen zijn hierdoor vaak beter gemotiveerd om echt Hun best Te doen en Hun levensstijl Te veranderen.

Stichting PUSH is een welzijnsorganisatie dice een bijdrage wilt leveren aan actieve en gezellige wijken/buurten. Om dot doel Te kunnen bereiken organiseert de organisatie gevarieerde activiteiten te organiseren dice begeleid en uitgevoerd worden door vrijwilligers, bewoners, stagiaires of professionals. De activiteiten vinden plaats in de volgende gemeenten: Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Ouddorp, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne. Stichting Push doet ook aan sportstimulering. Hierbij richten zij zich op kwetsbare groepen in de leeftijdscategorieen 6 tot nut met 12 jaar, 12 tot nut met 18 jaar en 55+ . Het doel new wave de projecten zijn gezondheidsbevordering, sportkennismaking en participatie. Enkele voorbeelden new wave activiteiten zijn: sportdagen en gezondheidsprojecten op basisscholen, WhoZnext en tantrum @ school op middelbare scholen en sporttoernooien in de wijk tijdens de schoolvakanties.

Ook mijn gemeente, de gemeente Westvoorne, draagt zijn steentje bij voor de jeugd. In heated huidige beleid staat vastgesteld digital audiotape basisscholen de kinderen tijdens de gymlessen kennis moeten laten maken met diverse sporten. Dit stimuleert de overstap van school naar vereniging. Het is de bedoeling digital audiotape de leerlingen kennis maken met meerdere takken new wave athletics, zodat zij een gerichter keuze kunnen maken voor een bepaalde athletics. De leerkrachten zullen een zogenaamde zapkaart ontwikkelen rain trees met de plaatselijke sportverenigingen. Dit houdt in digital audiotape de docenten en de plaatselijke verenigingen afspreken welke sporten er tijdens de gymlessen worden behandeld, zodat enthousiaste kinderen de overstap van gym op school naar sporten bij een sportvereniging in de buurt makkelijker kunnen maken.

Middelbare scholen in de buurgemeenten Hellevoetsluis en Brielle worden benaderd om het sportorientatie programma in beeld Te kunnen brengen. De verenigingen uit Westvoorne zullen een aanbod doen voor alle leerlingen digital audiotape aansluit op het programma new wave de sportorientatie op school. Als tennis bijvoorbeeld in de maand april op school aan soma komt, zorgt de tennisvereniging ervoor digital audiotape Er een aansluitend aanbod is op de vereniging voor de leerlingen dice daar interesse in hebben. Het aanbod new wave de school en de verenigingen zal op elkaar afgestemd worden. Alleen ALSs de gemeente Westvoorne een bepaalde athletics niet aan kan bieden dan wordt in de omliggende gemeenten gekeken naar een vereniging dice digital audiotape wel kan.

2.5 Wat kan athletics voor een sort betekenen?

Sport is er voor iedereen. Verschil in leeftijd, klasse, geslacht en afkomst doen Er op dat minute niet toe. Je zou dus kunnen zeggen digital audiotape athletics verbroedert. Buiten digital audiotape is heated niet alleen goed voor je lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor je sociale ontwikkeling. Door Te sporten, omdat moet je veel mensen. Misschien zelfs wel vrienden voor het leven.

Dat weet ik zelf maar al Te goed. Van kleins af aan ben ik bezig met athletics. Van paardrijden, voetballen, tennissen, zeilen, zwemmen tot fietsen, ik heb het allemaal gedaan. Toen ik een jaartje of acht was, ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met hockey. Een vriendinnetje uit mijn klas had op een middag preparation en vroeg of ik zin had om met haar mee Te gaan trainen. Sindsdien heb ik zeker negen jaar fanatiek gehockeyd. Heerlijk vond ik het. Niet alleen het spelletje, maar ook de gezelligheid.

Mijn squad bestond uit meiden new wave verschillende scholen. Dit maakte het excess leuk om naar de trainingen Te gaan, omdat je biddy op school niet zig. Samen vormden we een ontzettend Hecht squad en hadden we heel veel lol met elkaar. We sleepten elkaar door de zware trainingen heen en wisten elkaar goed Te motiveren ALSs een van ons het eventjes niet meer zig zitten. We leerden hoe we moesten samenwerken en regard Te hebben voor elkaar, de scheidsrechter en voor de tegenstander. Ook leerden we hoe we winst heated beste konden vieren, want winnen deden we zeker!

Doordat we met elkaar zijn opgegroeid hebben we elkaar, maar ook het publiek zien veranderen. Waar eerst onze trotste ouders ons aan stonden Te moedigen, kwam plaats voor onze mannelijke fans. Natuurlijk mochten onze ouders ook nog steeds komen kijken.

Zeker naarmate we wat ouder werden nut voor het eerst uitgingen, is heated contact hechter geworden. Het kwam ook steeds vaker voor digital audiotape we na de developing op de club bleven hangen en gezellig wat met elkaar en natuurlijk met het mannenteam gingen drinken. Helaas betekende dot weinig goeds voor onze hockeyprestaties. Van topteam gleden we af tot bierteam, maar dat kon ons weinig schelen. Zelfs met de grootste katers deden we ons best en hadden we het tijdens de trainingen en wedstrijden ontzettend leuk met elkaar. Iedere zaterdag gingen we met veel plezier naar het veld en natuurlijk altijd nog stiekem een beetje voor de winst, ook al kwam dat nog zeer zelden voor. Tijdens wedstrijden werd Er niet meer overlegd over de juiste aanvalstrategie, maar hadden we het meer over waar we ‘s avonds eens naartoe gingen, wat we aan gingen trekken nut of je digital audiotape east northeast leuke tasje new wave de ander mocht lenen.

Nadat de meeste meiden een vervolgopleiding gingen doen en dus stopten met hockey, is heated squad uit elkaar gevallen. Ik heb toen peg een jaar in een ander squad gehockeyd, maar het voelde niet meer zoals het voor mij was. Ook ik ben gestopt. Wel zien we elkaar nog altijd wekelijks en doen we nog vaak leuke dingen rain trees. Dat is toch best bijzonder.

Sport is dus ontzettend belangrijk. Het heeft een enorme kracht nut heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor mij betekent athletics vooral ontspanning, verlichting en plezier. Ik vind heated heerlijk om na een Lange schooldag lekker buiten te gaan skeeleren, te hardlopen of te zwemmen. Ook tabun ik graag naar de sportschool. Tijdens een zware les Bodypump of Spinning zet ik even mijn verstand op nul en kan ik mijn ei kwijt. Sport is ook heel leerzaam. Zeker wanneer je athletics in teamverband sneer je een hoop over samenwerking en regard. Zelfstandige sporters krijgen geleidelijk meer zelfdiscipline. Tijdens heated sporten ontmoet je ook veel mensen, digital audiotape is ook erg belangrijk.

Forcial MA2 houdt de stemming erin na de zoveelste nederlaag.

3 Beantwoording hoofdvraag nut conclusie

Na het beantwoorden van mijn hulpvragen, heb ik voldoende informatie om mijn hoofdvraag Te kunnen beantwoorden. Naar mijn menig doet Nederland genoeg om meer iedereen aan het sporten te krijgen. De mogelijkheden zijn Er zeker, alleen moet work forces deze ook grijpen!

Zelf heb ik erg goede ervaringen met sportstimulering via school. Ik volg Sinds twee jaar het vak Bewegen, Sport en Maatschappij ( BSM ) . Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met verschillende sporten en heb ik ook meegedaan aan de projecten fit @ school en WhoZnext. Samen met mijn klasgenootjes hebben we een sportdag georganiseerd voor de brugklassers. De voorbereidingen waren enorm, maar het resultaat mocht Er zeker wezen. Door het sportorientatie programma op school ben ik gaan Bodypumpen, ook heb ik het tennissen weer opgepakt. Sportstimulering via school heeft dus wel degelijk invloed op kinderen.

WhoZnext-team HellevoetZnext.

Get instant access to
all materials

Become a Member
unlock