kemi kapitel 14-15 G Flashcard

Vad heter atomens delar?
karnan = protoner + och neutroner neutral
elektroner snurrar runt
Vad ar skillnaden mellan olika atomslag tex. bly och tenn?
De har olika antal protoner och darfor olika kemiska egenskaper.
Varfor ar en atom oladdad?
Den har lika manga elektroner (-)som protoner (+).
Vad finns dar for likheter och skillnader mellan solsystemet och atomens uppbyggnad?
Atomen har elektroner som aker runt karnan och solsystemet har planeter. Skillnaden ar att planeterna ror sig langsammare an elektronerna
Vem var Dimitrij Mendelejev?
Han upptackte det periodiska systemet!
Vad menas med atomnummer?
Atomnumret ar hur manga protoner ett amne har och bestammer var amnet skall vara i det periodiska systemet.
Vad kallas de vagrata och lodrata raderna i det periodiska systemet?
vagrat = period, dessa amnen bredvid varandra har lika manga elektronskal.
Lodrat = grupp, de har liknande egenskaper och lika manga valenselektroner.
Vad ar valenselektroner?
Hur manga elektroner som atomen har i sista skalet.
Vad menas med elektronskal?
Hur manga skal en atom har med elektroner. Tex. Natrium har 3 skal, vate 1 skal, guld 6 skal.
Atomslagen i en grupp har lika manga valenselktroner, vad har atomer i samma period gemensamt?
De har lika manga elektronskal.
Vad menas med adelgasstruktur?
Adelgasstruktur betyder att atomen har ett fullt ytterskal. Alla atomer forsoker fa det!
Vad ar en jon?
En jon ar en atom som tagit upp eller gett bort elektroner och blivit laddad.
Vilka grundamnen bildar positiva joner och vilka bildar negativa?
Metaller och vate bildar positiva joner och ickemetaller bildar negativa joner.
Vad menas med isotoper?
isotoper har lika manga protoner men olika antal neutroner i karnan.
Vilken uppgift har neutronerna i karnan?
De ser till sa att karnan haller ihop och sa att protonerna inte stots bort fran varandra.
Namn nagra adla och nagra oadla metaller:
Adla: guld, silver platina
oadla: bly, jarn, zink
vad hander om en oadel metall stoter pa joner fran en adlare metall?
den adlare metallen tar elektroner fran den oadlare. Den oadlare blir da till joner.
Vad hander om kan spikar kopparspik i en platbit av jarn?
Jarnet rostar dar kopparn sitter for koppar tar elektroner fran jarn sa jarnoxid bildas(rost)
Vad menas med en offeranod?
En offeranod ar en metall som offras dvs. ger elektroner sa att en annan metall inte rostar. tex magnesium skuddar bensintank under marken fran att rosta.
Vad hander om man doppar en jarnnyckel(Fe) i en losning med silverjoner i?
Det bildas rent silver pa nyckelns yta.
Vad hander om man doppar en guldring(Au) i en losning med jarnjoner i?
ingenting eftersom guld ar adlare an jarn.
Varfor skall man inte lagga blota silverbestick pa en staldiskbank?
Silver ar adlare an de metaller som ingar i diskbanksplaten, sa att det kan uppsta galvanisk korrosion. Da kommer diskbanken att rosta fastan den ar gjord av ”rostfritt” stal.
Vad ar det for skillnad pa ett primarbatteri(vanligt batteri) och ett laddningsbart batteri?
Ett primarbatteri(vanligt batteri) tar slut medan ett uppladdningsbart kan laddas igen.

Get instant access to
all materials

Become a Member