kemi G-niva

hur ser en atom ut? kunna rita en atom med de tre delarna
protoner + och neutroner neutrala i karnan och elektroner svavar runt
vilka tva grupper kan atomer delas in i?
metaller och icke-metaller
vad ar skillnaden pa en molekyl och en kemisk forening?
en molekyl ar byggd av tva eller fler atomer(tex. O2, CO2) och en kemisk forening ar uppbyggd av tva eller fler olika atomer(tex. CO2, H2O).
vad ar en kemisk formel?
den visar hur amnen sitter ihop i molekyler med de olika atomerna som ingar, tex. H2O ar tva vateatomer och en syreatom
vad ar allt uppbyggt av? Hur manga finns det?
kunna att allt ar uppbyggt av atomer och att det finns ungefar 100st olika atomer
vad ar en jon?
en jon ar en atom som har gett bort eller tagit upp elektroner och blivit laddad
vilket pH har vatten?
Vatten har pH 7 (neutralt)
vilket pH har citroner?
under pH 7 (syror)
vilket pH har tvattmedel?
tvattmedel har pH over 7
hur ar salter uppbyggda?
salter ar uppbyggda av joner, ar fasta och sitter ihop som kristaller
vad bildas nar man blandar en syra och en bas?
ett salt
namn minst tre typiska salter och vad de anvands till
koksalt som man saltar maten med, gips for att tex. Stodja brutna ben och salmiak for att smaksatta godis
vad har vi för nytta av att metalljoner har olika färger när de brinner?
Metalljoner används i tex. Fyrverkerier eller om man vill se vilken metall man har i ämnet eldar man det och tittar på lågfärgen.
vad bestar sten av?
sten bestar av olika metalloxider, dvs. metaller och syreatomer som sitter ihop till kristaller.
vad hander nar man blandar en lika stark syra och en bas?
det sker en neutralisation och bildas ett salt.
varfor ar NaCl, Natriumklorid viktigt for oss?
annars far vi kramp i musklerna

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member