angielski unit 1

Term Definition
dog pies
easy latwy
family rodzina
famous slawny
favourite ulubiony
food jedzenie
garden ogrod
geography geografia
girl dziewczynka
good to see you dobrze cie widziec
grandad dziadzius
granddaughter wnuczka
grandma babcia
grandparents dziadkowie
grandson wnuk
great idea swietny pomysl
happy birthday wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
help me pomoz mi
here tutaj
history historia
home dom(miejsce,w ktorym sie mieszka)
horse kon
house dom(budynek)
how are you? jak sie masz?
how old are you? ile masz lat?
husband maz
i'm fine,thanks. dziekuje, mam sie dobrze
inventor wynalazca
ICT informatyka
king krol
kitchen kuchnia
let's go. chozmy
life zycie
make robic
me too! ja tez!
mobile telefon komorkowy
model model
music muzyka
my name is …… mam na imie
near blisko

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page